Losing face in China

Huangpu river @Shanghai, May 2018

En av fördelarna med att vara med och driva Chalmers International Taiwan Office är att man har möjlighet att åka på företagsbesök utomlands. I mitt fall innebar detta att jag, Nils och Victor åkte sex dagar till Shanghai för att besöka företag med koppling till Sverige. Dagens inlägg handlar därför om ett ämne som kom upp flera gånger under vår korta tid i Kina – nämligen “Losing face and why you try to avoid it”.

The Bund @Shanghai, 2018

Innan jag själv flyttade till Asien hade jag ingen aning om vad ‘Losing face’ innebar. Det finns att läsa om på wiki och en snabb googling genererar mängder av resultat som berör ämnet. Men jag tänkte gå in på min uppfattning om vad det är och vad det faktiskt innebär i praktiken.

Losing och Gaining face är konceptuellt inte så konstigt, det handlar om att man antingen stiger eller sjunker i social rang. Detta kan man göra antingen via specifika handlingar, som t ex att bestämt hävda att man ska stå för notan, vilket då innebär att du ökar i rang. Men det är också kopplat till faktorer såsom ålder, inkomst och vad för jobb man har. En äldre person har i regel mer Face än vad en ung person har. Fenomenet går således delvis att koppla till åldershierarki men faktum är att det sträcker sig bra mycket längre än så.

Playing with shutter speed @Shanghai, 2018

I Kina är det oerhört viktigt att man bibehåller sitt Face och inte sjunker i social rang. Vi berörde detta ämne på flera av de företagsbesök vi var på i Shanghai och jag tänkte återge några av de exempel som kom upp gällande hur det faktiskt manifesterar sig i arbetslivet.

  1. När något går fel – försök då sopa det under mattan.
    Västerländsk företagskultur bygger mycket mer på att lyfta upp problem för att utvärdera och se vad man kan göra för att lösa dem. Här i Kina är det snarare praxis att försöka dölja dem. För om du berättar om dem riskerar du att förlora Face. Detta kan innebära att en mellanchef inte berättar att de ligger flera veckor back mot tidsplanen, i hopp om att ta igen detta utan att chefen märker något.
  2. Run it til’ you break it!
    I Kina är mentaliteten att man kör på tills något går sönder. I väst jobbar man snarare förebyggande för att undvika totala stopp, vilket så klart känns mer rimligt ur en västerlännings perspektiv. Men i Kina är det snarare så att om du föreslår reparationer och underhåll – stora kostnader för företaget – så riskerar du att förlora Face. 

Oriental pearl tower @Shanghai, 2018

Det är klart att folk även i väst agerar utefter vad som man tror får en själv att framstå positivt. Folk säger det andra vill höra, inget speciellt med det. Men det här med Face i Kina tar det ett steg längre. Om det finns minsta möjliga chans att det du säger kommer påverka dig negativt, då säger du det inte. Även om att hålla tyst på sikt kan komma att påverka dig ännu mer negativt.

Ska påpekas att jag generaliserar rätt mycket och att det absolut inte alltid fungerar så här. Men det är främst för att illustrera en poäng. Social rang är väldigt viktigt i Kina och man gör vad man kan för att behålla den och bygga vidare på den.

En del inslag av hela Face-fenomenet tycker jag även går att återfinna här på universitetet i Taiwan. Ta grupparbeten till exempel. Låt oss säga att en person inte har gjort vad denne var tilldelad på utsatt tid. Istället för att då säga “Sorry, jag hann inte pga det här och det här.. “ så är det vanligt att man inte säger något alls. Trots att det med väldigt hög sannolikhet kommer att märkas.

Ett annat fenomen som ofta diskuteras i samband med Face är ‘Guanxi’, vilket handlar om varför relationer är så viktiga i Kina. Men det är ett minst lika debaterat ämne som Face och jag hänvisar därför till google för den som är nyfiken och vill veta mer.

Erik, 17 maj 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *